mp3 pro všechny

Vítám Vás

odkazy

Písničky My chemical romance

Blood

Blood

http://www.youtube.com/watch?v=JVcskYoGujM¨

Krev

Blood

Well they encourage your complete cooperation,
Send you roses when they think you need to smile.
I can't control myself because I don't know how,
And they love me for it honestly, I'll be here for a while.

So give them blood, blood, gallons of the stuff!
Give them all that they can drink and it will never be enough.
So give them blood, blood, blood.
Grab a glass because there's going to be a flood!

A celebrated man amongst the gurneys
They can fix me proper with a bit of luck.
The doctors and the nurses they really adore me so,
But it's really quite alarming cause I'm such an awful fuck. (Oh thank you!)

I gave you blood, blood, gallons of the stuff,
I gave you all that you can drink and it has never been enough.
I gave them blood, blood, blood,
I'm the kind of human wreckage that you love
.

Povzbuzují tvoji celkovou spolupráci

Posílají ti růže, když si myslí, že se potřebuješ usmívat

Nemohu hlídat sám sebe, protože nevím jak

Milují mě pro tu čestnost, budu tu jen chvíli

Tak jim dej krev, krev

 

Spousty materiálu

Dej jim vše, aby mohli pít a nikdy to nebude

Dost

 

Dej jim krev, krev, krev

Uchop střep, protože přijde povodeň

Slavný muž mezi

S trochou štěstí mě mohou pořádně spravit

 

Doktoři a sestřičky mě tak zbožňují

Ale je to skutečně dost děsivé, protože jsem takový strašně zasraný (proč děkovat!)

Dal jsem krev, krev

Spousty materiálu

Dal jim vše, aby mohli pít a nikdy to nebude

Dost

Dal jsem krev, krev, krev

Jsem král lidských trosek, co milujete!

Famous Last world

Famous last world

http://www.youtube.com/watch?v=rFMIj_G6_JM

Famous last world

Now I know
That I can't make you stay
But where's your heart
But where's your heart
But where's your...

I know
There's nothing I could say
To change that part
To change that part
To change...

So many
Bright lights been cast a shadow

But can I speak?
Well is it hard understanding
I'm incomplete
A life that's so demanding
I get so weak
A life that's so demanding
I can't speak

I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey if you stay, I'll be forgivin'
Nothing you can say can stop me going home

Can you see
My eyes are shining bright
Cause I'm out here
On the other side

Of the jet black hotel mirror
And I'm so weak
Is it hard understanding
I'm incomplete
And all their souls are burning
I get weak

I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey if you stay, I'll be forgivin'
Nothing you can say can stop me going home

I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey if you stay, I'll be forgivin'
Nothing you can say can stop me going home

These bright lights are
always bright to me
These bright lights are
always bright to me
I said

I see you lying next to me
With words I thought I'd never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead


'Cause I see you lying next to me
With words I thought I'd never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead
[x3]

I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey if you stay, I'll be forgivin'
Nothing you can say can stop me going home
[3x]

Famous last world

Teď vím
Že tě nemůžu přinutit zůstat
Ale kde je tvoje srdce?
Ale kde je tvoje srdce?
Ale kde je tvoje...

Vím
Není tam nic, co mohl jsem říct
Změnit tak srdce
Změnit tak srdce
Změnit ...

Tak moc
Jasná svetla byla vrhnutá do stínu
Ale mohu promluvit?
Takže, je těžko pochopitelné
Nejsem dokonalý
Život, který je tak náročný
Jsem tak slabý
A všechny jejich duše hoří
Nemohu promluvit

Nebojím se zůstat naživu
Nebojím se projít tímto světem sám
Zlatíčko, Když zůstaneš, budu ochotný odpustit

Nemůžeš nic říct, můžeš mě nechat jít domů

Můžeš vidět
Že moje oči jasně svítí,
Protože jsem tady venku
Na druhé strane
Černý proud

Rozbité zrcadlo
A já jsem tak slabý
Takže, je to těžko pochopitelné
Nejsem dokonalý
A všechny jejich duše hoří
Jsem slabý.

Nebojím se zůstat naživu
Nebojím se projít tímto světem sám
Zlatíčko, Když zůstaneš, budu ochotný odpustit
Nemůžeš nic říct, můžeš mě nechat jít domů
( 2x )

Tato jasná světla
Září přímo na mne
Tato jasná světla
Září přímo na mne

Tato jasná světla
Září přímo na mne
Řekl jsem

Vidím tě ležet vedle mne
Se slovama, nad kterými jsem uvažoval
raději by jsem je nikdy neřekl
Vzhůru a odvážný
Spící nebo mrtvý
( 4x )

Nebojím se zůstat naživu
Nebojím se projít tímto světem sám
Zlatíčko, Když zůstaneš, budu ochotný odpustit
Nemůžeš nic říct, můžeš mě nechat jít domů
( 3x )

Disenchanted

Disenchanted

http://www.youtube.com/watch?v=4DGe-OD52UM

Disenchanted

Well I was there on the day they sold the cause for the Queen,
And when the lights all went out we watched our lives on the screen.
I hate the ending myself, but it started with an all right scene.

It was the roar of the crowd that gave me heartache to sing.
It was a lie when they smiled and said 'you won't feel a thing.'
And as we ran from the cops, we laughed too hard, it would sting.

If I'm so wrong
How can you listen all night long?
And will it matter after I'm gone?
Because you never learned a goddamned thing.

You´re just a sad song with nothing to say
About a life long wait for a hospital stay.
And if you think that I'm wrong,
This never meant nothing to you.

I spent my high school career spit on and shoved to agree,
So I can watch all my heroes sell a car on TV.
Bring out the young guillotine, we'll show 'em what we all mean.

If I'm so wrong [so wrong, so wrong]
How can you listen all night long? [night long, night long]
Now will it matter long after I'm gone?
Because you never learned a God damned thing.

Your just a sad song with nothin' to say
About a life long wait for a hospital stay.
Well, if you think that I'm wrong
This never meant nothing to you.

So go, go away,
Just go, run away
But where did you run to?
Where did you hide?
Gol find another way.
Price you pay

You´re just a sad song with nothing to say
About a life long wait for a hospital stay.
And if you think that I'm wrong,
This never meant nothing to you.
Come on.

You´re just a sad song with nothing to say
About a life long wait for a hospital stay.
Andl if you think that I'm wrong,
This never meant nothing to you.
At all.

Rozčarovaný

Dobře, byl jsem tam ten den, kdy prodali důvod pro

Královnu,

A kdy všechny světla odešla ven, my jsme se dívali našimi životy na obrazovku.

Nesnáším svůj konec, ale začalo to se všemi dobrými scénami.

Byl to řev davu, který mi dal zármutek ke zpěvu.

Byla to lež, když jsem se usmíval a řekl:"nebudeš cítit věc"

A jak jsme utíkali policajtům, smáli jsme se příliš usilovně, aby to píchalo.

Jestli jsem se tak špatný

Jak dlouho tě můžu slyšet celou noc?

A bude to potom záležet na tom, co jsem pryč?

Protože ses nikdy nenaučila proklatou věc.

Ty jsi jen smutná píseň s ničím k řeči,

O doživotním čekáním na nemocniční pobyt.

A jestli si myslíš, že jsem špatný,

Nikdy nic nebylo míněno tobě.

Trávil jsem mou kariéru střední školy pliváním na a projevováním souhlasu

Tak můžu vidět všechny své hrdiny prodávat auta v televizi.

Ukaž mladé gilotině, my jim budem ukazovat, co všechno jsem mínili.

Jestli jsem tak špatný(tak špatný, tak špatný)

Jak dlouho tě můžu slyšet celou noc?(celou noc, celou noc)

A bude to potom záležet na tom, co jsem pryč?

Protože ses nikdy nenaučila Boží zatracenou věc.

Jen tvoje smutná píseň s ničím k řeči,

O doživotním čekáním na nemocniční pobyt.

A jestli si myslíš, že jsem špatný,

Nikdy nic nebylo míněno tobě.

Tak jdi, jdi pryč,

Jen jdi, utíkej pryč.

Ale kam si utíkala?

Kam si se schovala?

Najdi jinou cestu

Platíš cenu.

Jen tvoje smutná píseň s ničím k řeči,

O doživotním čekáním na nemocniční pobyt.

A jestli si myslíš, že jsem špatný,

Nikdy nic nebylo míněno tobě.

Pojď.

Jen tvoje smutná píseň s ničím k řeči,

O doživotním čekáním na nemocniční pobyt.

A jestli si myslíš, že jsem špatný,

Nikdy nic nebylo míněno tobě.

Ve všem.

Teenagers

teenagers

http://www.youtube.com/watch?v=k6EQAOmJrbw

Teenagers

With all the lies and the books
To make a citizen out of you
Because they sleep with a gun
And keep an eye on you son
So they can watch all the things you do

Because the drugs never work
They gonna give you a smirk
Cause they got methods of keeping you clean

They gonna rip off your heads,
Your aspirations to shreds
Another cock in the murder machine

They said now
Teenagers scare the living shit out of me
They could care less
As long as someone'll bleed
So darken your clothes
Or strike a violent pose
Maybe they'll leave you alone, but not me

The boys and girls in the click
The awful names that they stick
You're never gonna fit in much, kid
But if you're troubled and hurt
What you got under your shirt
Will make them pay for the things that they did

They said now
Teenagers scare the living shit out of me
They could care less,
As long as someone'll bleed
So darken your clothes
Or strike a violent pose
Maybe they'll leave you alone, but not me

Ohhh yeah!

They say that
Teenagers scare the living shit out of me
They could care less,
As long as someone'll bleed
So darken your clothes
Or strike a violent pose
Maybe they'll leave you alone, but not me

All together now!

Teenagers scare the living shit out of me
They could care less,
As long as someone'll bleed
So darken your clothes
Or strike a violent pose
Maybe they'll leave you alone, but not me

Teenagers scare the living shit out of me
They could care less,
As long as someone'll bleed
So darken your clothes
Or strike a violent pose
Maybe they'll leave you alone, but not me

Teenagers

Vytřou ti zrak
Se všemi knihami a lžemi
Uděljí z tebe občana
Protože spí se zbraní
A pozorují tě, synu
Taky můžou vidět všechno co děláš

Protože drogy nikdy "nevedou"
Zle se na tebe usmějí
Protože mají metody na udržení své nevinnosti
Rozervou ti myšlenky
Tvé usilí se rozpadne
Další zásek na vražedném stroji

Řekli, že teenageři děsí
Žijí zasraně jinač než já
Mohli se míň starat
Tak dlouho, dokud bude krvácet
Tak zatemní své oblečení
Nebo udeří náhlou/násilnou pózou
Možná tě opustí, ale mě ne

Kluci a holky v partě
Hrozná jména, co si dávají
Nikdy jsi moc nezapadl, dítě
Jestliže jsi ustaraný a raněný
Co ti dali pod tričko
Budeme je nutit platit za věci, co dělali..

Sleep

Sleep

http://www.youtube.com/watch?v=JWR0yQpaL_I

Sleep

So, sing your song for all the children and walk away a saviour,
Or a madman and polluted from gutter institutions.
Don't you breathe for me, undeserving of your sympathy,
Cos there ain't no way that I'm sorry for what I've done.

And through it all how could you cry
For me?
Cos I don't feel bad about it.
So shut your eyes, kiss me goodbye,
And sleep.
Just sleep.

The hardest part is letting go of your dreams.

A drink for the horror that I'm in, for the good guys,
And the bad guys, for the monsters that have been.
Three cheers for tyranny, unapologetic apathy,
Cos there ain't no way that I'm coming back again.

And through it all how could you cry
For me?
Cos I don't feel bad about it.
So shut your eyes, kiss me goodbye,
And sleep.
Just sleep.

The hardest part is the awful things that I've seen.

Just sleep [6x]

Spát

Někteří říkají, nyní snášet všechny děti
A odejít zachránce,
Nebo blázen a znečištěný
Od institucí příkopu.
Vy nedýcháte pro mě,
Undeserving vašeho soucitu,
Příčina tam není žádná cesta že já jsem zarmoucený kvůli čemu já jsem dělal.

A přes to všichni
Jak mohli byste volat po mně?
Příčina já necítím se špatně o tom.
Tak zavíral vaše oči,
Políbit mě na goodbye,
A spánek.
Jen spát.

Nejtvrdější část je pouštění jít
Vaše sny.

Nápoj pro hrůzu že já jsem v,
Pro dobré chlapce a špatné chlapce,
Pro netvory že já jsem byl.
Tři útěchy pro tyranii,
Unapologetic apatie,
Příčina tam není žádná cesta že já vrátím se znovu.

A přes to všichni
Jak mohli byste volat po mně?
Příčina já necítím se špatně o tom.
Tak zavíral vaše oči,
Políbit mě na goodbye,
A spánek.
Jen spát.

Nejtvrdější části
Strašné věci že já jsem viděl.

Jen spát.
Jen spát.
Jen spát.
Jen spát.
Jen spát.
Jen spát.

Mama

mama

http://www.youtube.com/watch?v=7vLa7ICxHGc

Mama

Mama, we all go to hell.
Mama, we all go to hell.
I'm writing this letter and wishing you well,
Mama, we all go to hell.

Oh well now, Mama, we're all gonna die.
Mama, we're all gonna die.
Stop asking me questions, I hate to see you cry,
Mama, we're all gonna die.

And when we go don't blame us, yeah.
We let this fire just bathe us, yeah.
You made us oh so famous;
we'll never let you go.
And when you go don't return to me my love.

Mama, we're all full of lies.
Mama, we're meant for the flies.
And right now they're building a coffin your size.
Mama, we're all full of lies.

Well mother what the war did to my legs and to my tongue.
You should've raised a baby girl,
I should've been a better son.
If you could counter the infection,
they can amputate at once.
You should've been,
I could have been a better son.

And when we go don't blame us, yeah.
We let this fire just bathe us, yeah.
You made us oh so famous;
we'll never let you go.

She said, "you ain't no son of mine,
for what you've done there.
You'll find a, a place for you.
And just you mind your manners when you go."

And when you go don't return to me my love,
that's right.

Mama, we all go to hell.
Mama, we all go to hell.
It's really quite pleasant except for the smell,
Mama, we all go to hell.

Mama, Mama, Mama, ohhhh.
Mama, Mama, Mama, ohhhh.

[Liza Minelli:] and if you would call me your sweetheart,
I'd maybe then sing you a song.

[Gerard:] but the shit that I've done with this fuck of a gun,
You will cry us to rise up alive.

We're dead after all.
Through fortune and fame we fall.
And if you can say that I'll show you the way,
and straight from the ashes you crawl.

We all carry on,
Like our brothers in arms are gone.
So raise your guns high for tomorrow we die,
and return from the ashes you'll fall

Máma

Mama, my všichni dostanou se do pekla.
Mama, my všichni dostanou se do pekla.
Já píši tento dopis a přeji si vás dobře,
Mama, my všichni dostanou se do pekla.

Oh, dobře, nyní,
Mama, my jsme všechny gonna umřou.
Mama, my jsme všechny gonna umřou.
Přestat žádat o mě otázky, já bych nesnášel, když vidí, že vy křičíte,
Mama, my jsme všechny gonna umřou.

A když my jdeme neobviňují nás, ano.
My necháme ohně jen omývat nás, ano.
Vy jste dělali nás, oh, tak slavný.
My nikdy necháme vás jít.
A když vy jdete nevrátí se ke mně má láska.

Mama, my jsme všichni plní lží.
Mama, my jsme určeni pro mouchy.
A pravý teď oni postaví rakvi vaši velikost,
Mama, my jsme všichni plní lží.

Matka studny, co válka způsobovala mým nohám a k mému jazyku,
Vy should've zvýšil děvčátko,
Já should've been lepší syn.
Jestliže vy jste mohli rozmazlovat nákazu
Oni mohou amputovat najednou.
Vy should've been,
Já jsem mohl byli lepší syn.

A když my jdeme neobviňují nás, ano.
My necháme ohně jen omývat nás, ano.
Vy jste dělali nás, oh, tak slavný.
My nikdy necháme vás jít.

Ona říkala: "vy nemáte žádného mého syna
Pro co vy jste dělali oni jsou gonna shledají
Místo pro vás
A právě vy hlídáte vaše chování, když vy jdete.
A když vy jdete, nevrátí se ke mně, má láska."
To má pravdu.

Mama, my všichni dostanou se do pekla.
Mama, my všichni dostanou se do pekla.
To je opravdu docela příjemné
Kromě pro vůni,
Mama, my všichni dostanou se do pekla.

2 - 3 - 4
Mama! Mama! Mama! Ohhh!
Mama! Mama! Mama! Ma...

[Liza Minelli:] a jestliže vy byste nazývali mě vaším miláčkem,
Já jsem měl možná pak zpívat vám píseň

[Gerard Way:] ale tam je lejno že já jsem potřeboval toto souložit zbraně,
Vy byste zakřičeli vaše oči všichni podél.

My jsme odsouzeni nakonec.
Přes štěstí a plamen my padáme.
A jestliže vy můžete zůstávat pak já ukážu vám cestu,
K návratu z popele vy voláte.

My všichni pokračují (my všichni pokračují)
Když naši bratři v zbrani jsou pryč (když naši bratři v zbrani jsou pryč)
Tak pozvednout vaši sklenici vysoce
Pro zítra my umřeme,
A se vrátit z popele, který vy voláte.

Cancer

cancer

http://www.youtube.com/watch?v=_ZNMKrmTwfw

Cancer

Turn away,
If you could get me a drink,
Of water cause my lips are chapped and faded.
Call my Aunt Marie.
Help her gather all my things,
And bury me in all my favorite colors.
My sisters and my brothers still,
I will not kiss you.

'Cause the hardest part of this,
Is leaving you.

Now turn away,
Cause I'm awful just to see.
Cause all my hair's abandoned all my body,
Oh, my agony.
Know that I will never marry.
Baby, I'm just soggy from the chemo,
But counting down the days to go.
It just ain't living.
And I just hope you know,
That if you say goodbye today,
I'd ask you to be true.

'Cause the hardest part of this,
Is leaving you.

'Cause the hardest part of this,
Is leaving you.

Rakovina

Zajímá mě
Jestli bys mi dala napít
Moje rty jsou vyschlé a popraskané, kvůli nedostatku vody.
Zavolej mojí tetě Marii
Pomoc ji posbírat všechny moje věci
A pohřbi mě
Ve všech mých oblíbených barvách
Mé sestry a mí bratři, zůstaňte
Nepolíbím Tě
Protože nejtěžší ze všeho
Je opustit Tě

Otoč se
Protože na pohled vypadám hrozně
Protože všechny moje vlasy opouštějí mé tělo
Celé moje utrpení
Vím, že se nikdy neožením
Lásko, právě umírám po chemoterapii
Ale mé dny se krátí
Je to zlý život

Já jen doufám, že víš
Jestli řekneš
Dnes sbohem
Chci, aby to co řekneš bylo pravdivé
Protože nejtěžší ze všeho
Je opustit Tě...
Protože nejtěžší ze všeho
Je opustit Tě...

House of wolves

House of wolse

http://www.youtube.com/watch?v=QXAujry_DSM

I know a thing about contrition
'Cause I got enough to say
And I'll be grantin' your permission
Cause you haven't got a prayer
I said, hey hallelujah
Well come on, sing the praise
Let the spirit come on through ya
We got innocence today

Well I think I'm gonna burn in hell
Everybody burn the house down
She says well, what I wanna say
Tell me I'm an angel
Take this to my grave
Tell me I'm a bad man
Kick me like a slave
Tell me I'm an angel
Take this to my grave

Well a ring around the ambulance
Like I never gave a care
I said, choir boys surround you
It's a compliment, I swear
I said, ashes to ashes, we all fall down
I wanna hear you sing the praise
I said, ashes to ashes, we all fall down
Without innocence today

Well I think I'm gonna burn in hell
Everybody burn the outside
She says, yeah, what I wanna say
Tell me I'm an angel
Take this to my grave
Tell me I'm a bad man
Kick me like a slave
Tell me I'm an angel
Take this to my grave

You better walk like the devil,
Cause they're never gonna leave you

You better hide 'em in the alley
Cause they're never gonna find you a home

And as the blood runs down the walls
You see me creepin' up these halls

Well I should say, what I wanna say
Tell me I'm an angel
Take this to my grave
Tell me I'm a bad man
Kick me like a slave
Tell me I'm an angel
Take this to my grave

Tell me I'm a bad man, bad man… man
Tell me I'm a bad man, bad man… man

House of wolves

Dobře, já znám věc o kajícnosti,
Protože já jsem dostal se dost k náhradě.
A já dám vaše povolení,
' Způsobit vás nedostali modlitbu.
Dobře já jsem říkal hey, hey hallelujah,
Já jsem gonna se blíží zpívat chválu.
A nechal ducha se blížit přes ya,
My jsme dostali nevinnost za dny!

Dobře, já myslím si, že já jsem gonna vypalují peklo,
Každý spálit dům pravý dole.

A říkat, ha
Co já chci říkat
Říci mně já jsem anděl,
Vezměte toto k mému hrobu.
Říci mně já jsem špatný člověk,
Kopnout mě jako bloudit.
Říci mně já jsem anděl,
Vezměte toto k mému hrobu.

(S-I-N, I S-I-N
S-I-N, I S-I-N
S-I-N, I S-I-N
S-I-N, I S-I-N)

Vy hrajete prsten kolem ambulance,
Studna jako vy nikdy dávala péči.
Tak dostat chlapce pěveckého sboru kolem vás,
To je kompliment, já kleji.
A já jsem říkal, popel k popeli, my všichni spadnou,
Já chci slyšet, že vy zpíváte chválu,
Já jsem říkal, popel k popeli, my všichni spadnou,
My jsme dostali nevinnost za dny!

Dobře, já myslím si, že já jsem gonna vypalují peklo,
Každý spálit dům pravý dole.

A říkat, ha
Co já chci říkat
Říci mně já jsem anděl,
Vezměte toto k mému hrobu.
Říci mně já jsem špatný člověk,
Kopnout mě jako bloudit.
Říci mně já jsem anděl,
Vezměte toto k mému hrobu.

Vy lépe běžíte jako ďábel,
' Příčina oni jsou nikdy gonna opustí vás osamoceně!
Vy lépe se schováváte nahoru v uličce,
' Příčina oni jsou nikdy gonna najdou vám domov!
A jak krev kritizuje zdi,
Vy vidíte mě creepin ' zvyšovat tyto chodby.
Já jsem byl špatná svině
Říci vaší sestře já jsem jiný
Jdi! Jdi! Jdi!

A já jsem říkal, říkat,
Co já chci říkat
Říci mně já jsem anděl,
Vezměte toto k mému hrobu.
Říci mně já jsem špatný člověk,
Kopnout mě jako bloudit.
Říci mně já jsem anděl,
Vezměte toto k mému hrobu.

Říci mně já jsem špatný, špatný, špatný, špatný muž.
Říci mně já jsem špatný, špatný, špatný, špatný muž.
Říci mně já jsem špatný, špatný, špatný, špatný muž.
Říci mně já jsem špatný, špatný, špatný, špatný muž.
Tak vstát!
Tak vyjít ven!
S-I-N, I S-I-N!

I Don't Love You

 I Don't Love You

http://www.youtube.com/watch?v=SO9Lj0T93Xk

 I Don't Love You

Where'd you go?
So never think I'll make you try to stay,
And maybe when you get back,
I'll be off,
To find another way,

When after all this time,
Is you still around,
You're still the god falling nothing I have found,
So take your glass again,
And get out,
While you can,

Where'd you go?
And would you even turn to say,
I don't love you,
Like I did yesterday,

Sometimes I cry so hard from pleading,
So sick and tired of all the needless beating,
But baby when they knock you down and out,
It's where you oughta stay,

And after all the blood that you still owe,
Another time I was chancing it all around,
So fix your eyes and get up,
Baby, get up,
While you can,

Where'd you go?
And would you even turn to say,
I don't love you,
Like I did yesterday,

When you go?
Would you have the guts to say,
I don't love you,
Like I loved you,
Yesterday,
I don't love you,
Like I loved you,
Yesterday,
I don't love you,
Like I loved you yesterday

Nemiluju tě

Dobře, když vy jdete
Někdy si nemyslí, že já budu nutit vás pokusit se zůstávat
A možná když vy se vrátíte
Já budu pryč najít další cestu

A nakonec tentokrát že vy ještě dlužíte
Vy jste ještě dobrý-pro-nic já nevím to
Tak vzít vaše rukavice a vyjít ven
Lépe vyjít ven
Zatímco vy můžete

Když vy jdete
Vy byste vyrovnali pořadí říkat
"Já nemiluji vás
Jako já dělal
Včera"

Někdy já křičím tak těžce od prosby
Tak nemocný a unavený celým zbytečným výpraskem
Ale dítě když oni zaklepou na vás
Dole a ven
To je kde vy jste oughta pobyt

A po celé krvi že vy ještě dlužíte
Další dolar je jen další rána
Tak opravit vaše oči a vstát
Lépe vstát
Zatímco vy můžete
Whoa, whooa

Když vy jdete
Vy byste vyrovnali pořadí říkat
"Já nemiluji vás
Jako já dělal
Včera"

Dobře se blížit, se blížit

Když vy jdete
Vy byste měli odvahu říkat
"Já nemiluji vás
Jako já miloval vás
Včera"

Já nemiluji vás
Jako já miloval vás
Včera

Welcome tu the Black parade

 

http://www.youtube.com/watch?v=cOQ6Uebpb4g

Welcome tu the Black parade

When I was,
A young boy,
My Father,
Took me into the city,
To see a marching band.

He said,
"Son when,
You grow up,
Would you be,
The savior of the broken, the beaten, and the damned?"

He said,
"Will you,
Defeat them,
The demons, and all the non-believers,
The plans that they have made?

Because one day,
I'll leave you,
A phantom,
To lead you in the summer,
To join The Black Parade."

Sometimes I get the feeling,
She's watching over me,
And other times I feel like I should go.
And through it all,
The rise and fall,
The bodies in the streets.
And when you're gone,
We'd want you all to know,

Refrén:
We'll carry on,
We'll carry on,
And though you're dead and gone, believe me,
Your memory will,
Carry on,
Will carry on,
And in my heart,
I can't contain it,
The anthem won't explain it.

And will we send you reeling,
From decimated dreams,
Your misery and hate will kill us all.
So paint it black and take it back,
Let's shout it loud and clear,
Keep fighting 'til the end,
We hear the call.

Refrén:
To carry on,
We'll carry on,
And though you're dead and gone, believe me,
Your memory will,
Carry on,
Will carry on,
And though you're broken and defeated,
Your weary widow marches on.

On and one, we carry through the fears.
(Oh-hoh-hoh...)
The dissapointed faces of your peers.
(Oh-hoh-hoh...)
Take a look at me, 'cause I could not care at all, and, oh,

Bridge:
Do or die
You'll never make me,
'Cause the world
Will never take my heart,
You can try,
You'll never break me,
Want it all,
I'm gonna play this part,
I won't explain,
Or say I'm sorry,
I'm not ashamed,
I'm gonna show my scar,
You're the chair,

For all the broken,
Listen here,
Because it's only,
I'm just a man,
I'm not a hero,
I'm just a boy,
Who had to sing this song,
I'm just a man,
I'm not a hero,
And I, don't, care.

Refrén:

We'll carry on,
We'll carry on,
And though you're dead and gone, believe me,
Your memory will,
Carry on,
Will carry on,
And though you're broken and defeated,
Your weary widow marches on.

We'll carry on.

We'll carry on...

Vítej v černém ráji

Když jsem byl malý chlapec,
Vzal mě táta do města,
podívat se na pochodující skupiny

Řekl: "Synu, až vyrosteš,
budeš zachránce
zlomených, poražených
a prokletých?"
Řekl: "Přemůžeš je, tvé démony
a všechny, kteří nevěří
nevěří plánům co vymysleli?
Protože jednou tě opustím
a přízrak
tě povede do léta
aby jsi se připojil k černé přehlídce"
Když jsem byl malý chlapec,
Vzal mě táta do města,
podívat se na pochodující skupiny
Řekl: "Synu, až vyrosteš,
budeš zachránce
zlomených, poražených
a prokletých?"
Někdy mi připadá, že se na mě dívá
A jiné chvíle se stanou minulostí
Když je to všechno pravda,
stoupá a padá,
těla na ulici
a až odejdeš budeme chtít všechno vědět
Nepřestaneme
Nepřestaneme
a ačkoliv říkáš, že nevěříš
tvá paměť nepřestane
A ačkoliv si zlomený a poražený
Dokud to moje srdce nemůže pojmout
píseň to chce objasnit
Svět ti to posílá, vrávoráš
ze zdecimovaných snů
Tvoje utrpení a nenávist nás všechny zabijou
Tak to natři černě a vem si to zpět
Do konce slyšíme volat,
aby jsi nepřestával
Nepřestaneme
a ačkoliv říkáš, že nevěříš
Nepřestaneme
A ačkoliv si zlomený a poražený
tvá unavená vdova pochoduje
..dál a dál pokračujeme přez slzy
ooh oh ohhhh
..zklamané obličeje tvých vrstevníků
ooh oh ohhhh
Nedívej se ně mne,
protože já se o ně nestaral
Dělej, nebo zemři
Nikdy jsi mě nenutil
Protože svět
mi nikdy nevezme moje srdce
Můžeš to zkusit,
nikdy mě nezlomíš
Chceš to všechno,
chceš hrát tuhle úlohu
Chci to vysvětlit, neco říct "omlouvám se"
nestydím se, ukážu své vady
Jsi útěcha pro všechno zničené
Prohraju to, jenom protože
Jsem jen muž, nejsem hrdina,
Jen chlapec, který chce zpívat tuhle píseň
Jen muž, nejsem hrdina
Já!- se!- nezajímám!
Nepřestaneme
Nepřestaneme
a ačkoliv říkáš, že nevěříš
Nepřestaneme
A ačkoliv si zlomený a poražený
tvá unavená vdova pochoduje
Dělej, nebo zemři
Nikdy jsi mě nenutil
Protože svět
mi nikdy nevezme moje srdce
Můžeš to zkusit,
nikdy mě nezlomíš
Chceš to všechno,
chceš hrát tuhle úlohu
Dělej, nebo zemři
Nikdy jsi mě nenutil
Protože svět
mi nikdy nevezme moje srdce
Můžeš to zkusit,
nikdy mě nezlomíš
Chceš to všechno,
chceš hrát tuhle úlohu

 

 

 
ahojky